MEGÚJULT WEBSHOPUNK Kérlek újítsd meg regisztrációdat »

GYEPSZŐNYEG - Általános eladási és szállítási feltételek

  • Az Eurogreen-Tiszafa Kft. által termesztett gyepszőnyeg megfelel a magyar minőségi követelményeknek és előírásoknak.  
  • A gyepszőnyeg kiváló minőségű, magas biológiai értékű fajtákból összeállított a hazai viszonyoknak megfelelő fűmagkeverékből készült.  
  • A gyepszőnyeg sűrű, kellő szilárdságú, kórokozóktól, kártevőktől, évelő kétszikű gyomnövényektől mentes.
  • A gyepszőnyeg alkalmas nagy értékű gyepfelület kialakítására, az általános gyepszőnyeg szállítási – kezelési és lerakási technológia betartásával magas minőségű gyepfelület létesíthető.
  • Az EUROGREEN-Tiszafa Kft. komoly erőfeszítéseket tesz az eladott gyepszőnyegben előforduló egynyári perje - Poa annua minimalizálásának érdekében, azonban bizonyos esetekben néhány tekercs tartalmazhat egynyári fűféléket. 

A szerződés a Vevő megrendelésének az Eurogreen-Tiszafa Kft. által történt szóbeli vagy írásbeli visszaigazolásával, a vételár kifizetésével, vagy a gyep felszedésének megkezdésével jön létre. Eurogreen-Tiszafa Kft.-nek joga a megkötött szerződéstől kötelezettség nélkül visszalépni, ha a Vevő nem teljesíti fizetési kötelezettségét, illetve Vevőről olyan körülmények válnak ismertté, melyek megkérdőjelezik fizetőképességét.

A kiadott árjegyzék telepi árakat tartalmaz és visszavonásig érvényes.

Megrendelés:
Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a rendelt mennyiséget, szállítás idejét, módját, kontakt személy elérhetőségét, illetve a megrendelő cégszerű adatait (név, cím, adószám, számlaszám).

Termékünk elszállítása:
FIGYELEM! Az EKAER - Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer, illetve a TSM – Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer bevezetésével fokozott figyelemmel kell eljárni a fuvarozást végző járművekkel kapcsolatban. Felhívjuk figyelmüket a telephelyen az áru átvételekor ellenőrizzük az áruszállító teherautó forgalmi engedélyét és az abban szereplő megengedett raksúly szerint áll módunkban kiadni a gyepszőnyeget és megrakodni a járművet.

  • Amennyiben a Vevő maga szeretné az áru elszállítását megoldani, azt saját kockázatára végzi. A felrakás, illetve a telep elhagyása után a felelősség a Vevőé, illetve fuvarozóé. Saját szállítás esetén áraink tartalmazzák az egységrakatok gépjárműre rakását, kétoldalt lenyitható platójú gépjármű esetén. Ettől eltérő anyagmozgatást Eladó nem tud teljesíteni.
  • Az Eurogreen-Tiszafa Kft. szervezésében történő szállításokat emelőhátfalas, ill. darus teherautóval végezzük. Ellenkező esetben megrendelővel egyeztetünk. Az áru mozgatásához vevő egy fő munkaerő segítséget biztosít, mert a raklap súlya akár az 1.500 kg-ot is elérheti, mely mozgatásához két ember szükséges. Az áru kézi raklapbékával történő mozgatását csak sík, egyenletes terepen tudjuk vállalni ésszerű határokon belül. A teherautó indokolatlan állásideje után 6.000 Ft + áfa óradíjat számolunk fel.

A gyepszőnyeget 100 x 120 cm méretű raklapon szállítjuk, a raklap díja 3.500 Ft + áfa/db. A raklapok az értékesítés évében apostagi és budapesti telephelyünkre egyaránt visszaszállíthatók. Raklap visszahozatal esetén arról jóváíró számla kerül kiállításra, mely tartalmazza a raklap használati díjat is (1.000 Ft + áfa/raklap), mely tétel csökkenti a visszatérítendő összeget.

Amennyiben apostagi telepi átvételkor a vevő a raklap használati szabályzatban foglalt kritériumoknak megfelelő cserepalettával rendelkezik, úgy annak kiszámlázásától eltekintünk.

Átvétel:
Vevő, illetve megbízottja szállítólevélen olvasható aláírásával, személyi igazolvány számával, pecséttel igazolja az áru átvételét, meggyőződik az áru mennyiségéről, minőségéről.

Mennyiségi, minőségi reklamációt 24 órán belül, írásban fogadunk el.

A GYEPSZŐNYEG ÉLŐ ANYAG - szakszerűtlen szállítás, anyagmozgatás, illetve lerakás okozta károkért felelősséget nem vállalunk.

A gyepszőnyeget a felszedés után mielőbb szállítsuk arra alkalmas, ponyvás vagy zárt járművel, hogy a tűző napfénynek és a menetszélnek ne legyen kitéve – menetszél kiszárítja a gyepet, nyitott autón ponyvával takarjuk. A terméket megérkezése után azonnal építsük be (árnyas helyen tartsuk beépítésig). Fektetés előtt alkalmazzunk magas foszfor tartalmú indító műtrágyát (pl. BASIC Start). A gyepszőnyeg fektetésénél ügyeljünk a kötésben történő telepítésre, valamint a tekercsek pontos, zárt illesztésére, és a megfelelő talajkontaktus kialakítására. A fektetés után a belocsolást minden esetben kézi zuhanyrózsaszerű öntözéssel végezzük (15 liter/m2), különösen figyelve a fugákra, szélekre. A fektetést követően a területet ne hagyjuk magára, ellenőrizzük, szükséges lehet egyes helyeken a kézi rálocsolás. 2-3 hétig akár napi többszöri öntözés is szükséges lehet. Első nyírás fektetés után egy héttel.

Fizetési feltételek megállapodás szerint:

 Készpénz: Vevő készpénzzel fizet a gyepszőnyeg átvételekor.
Átutalás: Előre történő átutalással még a gyepszőnyeg felszedése előtt.  Halasztott átutalást régi, megbízható partnereinknek tesszük lehetővé.

Kiadott termék a vételár teljes kiegyenlítéséig az Eurogreen-Tiszafa Kft. tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén a törvényben meghatározott késedelmi kamatot számítunk fel.

Az általános eladási és szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásai az irányadók. Jogvita estén a PKKB az illetékes.

Budapest, 2024. március 1.

Kádár Péter ügyvezető